FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Priser:
Alla priser är exklusive moms om inget annat anges.

Betalningsvillkor:
Där ej annat avtalats gäller förskottsbetalning. Vid avtalad kredit är tiden 20 dagar netto. Vid förfallen faktura debiteras dröjsmåls- ränta med 2% per månad.

Utbytesobjekt:
Stommen skall returneras senast 14 dagar efter mottagande av bytesobjektet, om ej annat avtalats.

Köparens ansvar:
LJ-Trim kan ej övervaka att av LJ-Trim försålda delar kontrolleras och monteras i enlighet med tillverkarens specifikationer. Detta ansvar åvilar köparen.

Fabrikationsfel:
Varan/objektet skall reklameras till LJ-Trim och felbeskrivning skall bifogas. Eventuell frakt skall vara betald. Faktura eller följesedel skall också bifogas.

Garantier:
Nya delar omfattas av 1 års garanti vid fabrikationsfel. Vid sådant fel står LJ-Trim för arbetskostnad vid byte av den felaktiga delen. Ersättning enligt ovan gäller ej utanför Sverige.
Renoverade delar omfattas av samma garantivillkor som nya delar.
Bytesobjekt omfattas av garanti i 6 månader eller 500 timmar, vilket av alternativen som infaller först.
Gemensamt för garantier enligt ovan: LJ-Trim ersätter ej andra kostnader än ovan nämnda. Ersättning för förlorade intäkter på grund av stillestånd, hyreskostnader för ersättningsmaskin/bil/mc utgår ej.
Garantin gäller endast om objektet monterats enligt tillverkarens anvisningar.
Inga garantiarbeten får utföras eller påbörjas utan LJ-Trim:s tillåtelse.
Fel och skador som uppstått vid tävlingsbruk omfattas ej av ovanstående garantier.

Returer:
Returer av beställda varor endast efter överenskommelse. Returavgift 20% avdrages vid kreditering. Fakturakopia skall bifogas godset och frakt skall vara betald.

Äganderätt:
LJ-Trim förbehåller sig äganderätten till levererat gods till dess full betalning erhållits.

12

 


Lj-Trim är anslutna till MO-RE (Motorrenoverarnas branschorg.)
morecenter

LJ-Trim AB

Lj-Trim AB
Rosenborgsvägen 6
663 40 Hammarö

Mail: info@lj-trim.se
Tel: 054 - 52 45 10
Fax: 054 - 52 45 10

Öppettider
Måndag - Fredag 08:00 - 16:00